Системни решения, Инфраструктурни услуги и Технологии

LinkedIn страница English

Семинар на тема:Хиперконвергирани Решения - Концепцията на Nutanix

Семинар на тема: Memory Channel Storage by Diablo Technologies and VMware vSAN and EVO:RAIL

Обучение на ЕМС: VNX Unified Storage Performance Workshop

Семинар на тема:Хиперконвергирани Решения - Концепцията на Nutanix

На 13 Март (Сряда), 2019г., ще се проведе полудневен семинар представящ концепцията на Nutanix за хиперконвергирани решения.

За повече информация и записвания:

e-mail:[email protected]

Tel: +359 886 128 011

Tel: +359 2 426 12 50

 

Семинар на тема: Memory Channel Storage by Diablo Technologies and VMware vSAN and EVO:RAIL

На 6 Ноември, 2014 се проведе семинар на тема: Memory Channel Storage by Diablo Technologies and VMware vSAN and EVO:RAIL.

 

 

 

Обучение на ЕМС: VNX Unified Storage Performance Workshop

На 9-14 се проведе VNX Unified Storage Performance Workshop. Обучението е от ниво експерт на сертификационната програма на ЕМС.