Системни решения, Инфраструктурни услуги и Технологии

LinkedIn страница English

Семинар на тема: Memory Channel Storage by Diablo Technologies and VMware vSAN and EVO:RAIL

Обучение на ЕМС: VNX Unified Storage Performance Workshop

Официално регистрирани

Семинар на тема: Memory Channel Storage by Diablo Technologies and VMware vSAN and EVO:RAIL

На 6 Ноември, 2014 се проведе семинар на тема: Memory Channel Storage by Diablo Technologies and VMware vSAN and EVO:RAIL.

 

 

 

Обучение на ЕМС: VNX Unified Storage Performance Workshop

На 9-14 се проведе VNX Unified Storage Performance Workshop. Обучението е от ниво експерт на сертификационната програма на ЕМС.

Официално регистрирани

На 18 Юли, 2013 компанията SSI Tech (ЕС ЕС АЙ Тех) е официално регистрирана в Търговският Регистър. Създаването и е резултат от желанието на екипът ни да реализира ефективно работеща компания: със специално отношение към проблемите на нашите клиенти, с които те се сблъскват ежедневно изградена от екип, търсещ и постигащ възможния максимум на: качество на доставяната услуга, бързина и гъвкавост при реализация на поставените задачи, отговорност към постигнатите резултати. Ние сме екип от приятели, които отдавна работим заедно и във времето сме доказали, че можем да реализираме успешно комплексни задачи. Вярваме, че заедно с Вас нашите клиенти, ще бъдем успешни!