Системни решения, Инфраструктурни услуги и Технологии

LinkedIn страница English

Виртуализация

EVO:RAIL

EVO:RAIL цялостно решение, предлагащо софтуерните лицензи на VMware vSphere и vSAN с хардуер на SuperMicro, както и на други производители.

Повече информация за продукта от производителя

Други категории продукти: